Home » PRODUCTES

PRODUCTES

Segons necessitats, podem crear-vos un pac a la vostra mida.

 

Consulteu-nos qualsevol dubte que tingueu.

 

A GES4 estem al vostre servei.

 

 

                  

 

                 PAC AUTÒNOMS - I

 

               (ESTIMACIÓ OBJECTIVA - MÒDULS)    

      

 

 Segons necessitats de l'empresa.

 

Inclòs a la minuta:           

 

- Impost del valor afegit (IVA Trimestral - Mod. 303 / Anual - Mod. 390) 

          

- Impost a compte de la renda (IRPF Trimestral - Mod. 131)

           

- Impost d'IRPF Retingut (IRPF Trimestral - Mod. 111 / Anual Mod. 190)

           

- Impost d'IRPF lloguer (IRPF Trimestral - Mod 115 / Anual - Mod. 180)

 

- Declaració a tercers (Mod. 347)

 

 

 

           

 

 

 

                     PAC AUTÒNOMS -II

 

     (ESTIMACIÓ DIRECTA - NORMAL/SIMPLIFICADA)

 

 

Segons necessitats de l'empresa.

 

Inclòs a la minuta:     

      

 - Comptabilitat del client: assentaments comptables (Ingressos i Despeses)

 

- Impost del valor afegit (IVA Trimestral - Mod. 303 / Anual - Mod. 390)  

         

- Impost a compte de la renda (IRPF Trimestral - Mod. 130)    

       

- Impost d'IRPF Retingut (IRPF Trimestral - Mod. 111 / Anual Mod. 190)  

         

- Impost d'IRPF lloguer (IRPF Trimestral - Mod 115 / Anual - Mod. 180)   

 

- Declaració a tercers (Mod. 347)

        

 

   

 

 

                         PAC EMPRESES

 

             (SOCIETATS LIMITADES O ANÒNIMES)

 

 

Segons les necessitats de l'empresa.

 

Inclòs a la minuta:

 

- Disseny del Plà de Comptes, d’acord amb el Plà General

  de Comptabilitat, específic de l’activitat del client.

 

- Comptabilitat de la documentació que generi l’empresa.

 

- Legalització de llibres (tasses del Registre Mercantil no incloses)

 

- Impost del valor afegit (IVA Trimestral - Mod. 303 / Anual - Mod. 390)

  

- Impost d'IRPF Retingut (IRPF Trimestral - Mod. 111 / Anual Mod. 190)

 

- Impost d'IRPF lloguer (IRPF Trimestral - Mod 115 / Anual - Mod. 180)

 

- Impost sobre Societats.

 

- Comptes Anuals (tasses del Registre Mercantil no incloses)

 

- Declaració a tercers (Mod. 347)